Projekt NCN nr 06788

Logo PP IAII NCN

 

Prace dyplomowe magisterskie

 

1. Arkadiusz Jachnik (2012),
Automatyczna identyfikacja odwzorowań wielo-relacyjnych struktur danych,
promotor: dr inż. Agnieszka Ławrynowicz, (opiekun: dr inż. Andrzej Szwabe)

2. Adam Styperek (2013),
Intuicyjny interfejs użytkownika wyszukiwarki semantycznej,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

3. Bartosz Nowotny (2013),
System przetwarzania danych RDF oparty na dekompozycji tensora,
promotor: dr Paweł Misiorek;

4. Tomasz Ciesielczyk (2014),
Ocena kontekstowych algorytmów rekomendacyjnych,
promotor: dr inż. Agnieszka Ławrynowicz (opiekun: dr inż. Andrzej Szwabe)

5. Stanisław Karlik (2015),
Wzbogacania reprezentacji usług sieciowych o zewnętrzne dane semantyczne,
promotor: dr Paweł Misiorek;

6. Paweł Werda (2016),
Architektura systemu strumieniowego uczenia maszynowego przetwarzającego obszerne zbiory danych,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

7. Michał Frąckowiak (2016),
Zastosowanie algorytmów filtrowania wieloliniowego w klasyfikacji binarnej zdarzeń opisanych wieloma atrybutami,
promotor dr Paweł Misiorek;

8. Radosław Szalski (2017),
Emulator platformy podażowej w technologii Real-Time Bidding, 
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

9. Łukasz Matuszczak (2017),
System agregacji i prezentacji zawartości dzienników systemowych platformy RTB DSP,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe,

10. Bartosz Madziński (2018),
System wizualizacji wyników predykcji opartej na drzewie decyzyjnym,
promotor: dr Paweł Misiorek;

11. Sebastian Alex (2018),
System strojenia parametrów algorytmów budowy drzew decyzyjnych,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

 

Prace dyplomowe inżynierskie

1. Bartosz Wróblewski (2012),
Tensorowe przetwarzanie grafów reprezentujących trójki RDF,
promotor: dr Paweł Misiorek;

2. Bartosz Nowotny (2012),
Odnajdywanie semantycznych powiązań pomiędzy usługami sieciowymi,
promotor: dr Paweł Misiorek;

3. Jacek Fohs (2013),
Klasyfikator tekstu bazujący na metodzie statystycznego uczenia relacyjnego,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

4. Filip Migdalski (2014),
System uzgadniania ontologii z użyciem dekompozycji tensorowej,

promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

5. Michał Frąckowiak (2015),
Zastosowanie projekcji pseudolosowej oraz przetwarzania tensorowego w implementacji systemu rekomendacyjnego,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

6. Paweł Werda (2015),
Architektura wysokowydajnego systemu uczenia maszynowego,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

7. Bartłomiej Chmielewski (2016),
Eksperymentalna ocena tensorowego systemu znajdowania odwzorowań między usługami sieciowymi,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

8. Bartłomiej Nabzdyk (2016),
Wzbogacanie reprezentacji usług sieciowych SAWSDL danymi z ontologii OWL
promotor: dr Paweł Misiorek;

9. Michał Klempka (2017),
Środowisko oceny wydajności systemów uzgadniania ontologii OWL,
promotor: dr Paweł Misiorek;

10. Kamila Ziemba (2017),
System rekomendacji nowych połączeń w sieciach dynamicznych,
promotor: dr inż. Michał Ciesielczyk;

11. Aleksandra Czerniawska (2017),
Reprezentacja słów w przestrzeni wektorowej dla języka polskiego z użyciem Word2vec,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;

12. Iwona Maraśkiewicz (2017),
System wizualizacji efektywności algorytmów uczenia maszynowego,
promotor: dr inż. Michał Ciesielczyk;

13. Mateusz Korolow (2018),
Środowisko porównywania wydajności wybranych algorytmów uczenia maszynowego,
promotor: dr Paweł Misiorek;
   
14. Arkadiusz Kowalski (2018),
Środowisko oceny wydajności systemów klasy RTB DSP
,
promotor: dr Paweł Misiorek;

15. Dominik Kaczmarek (2019),
System przeprowadzania eksperymentów z użyciem modelu Field-Aware Factorization Machines,
promotor: dr Paweł Misiorek;

16. Jarosław Wieczorek (2019),
System rekomendacyjny ze skonteneryzowanym podsystemem rozproszonej budowy modeli predykcyjnych,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe:

17. Mateusz Norel (2019),
System rekomendacyjny z przeniesieniem wektorowych reprezentacji z zewnętrznego modelu,
promotor: dr inż. Andrzej Szwabe;